28 април – Световен ден по безопасност и здраве при работа
201804.28
0

28 април – Световен ден по безопасност и здраве при работа

 МОТ апелира за защитено и здраво поколение чрез специално внимание към младите работници. “Защитено и здраво поколение” е темата на Световния ден по безопасност и здраве при работа през 2018 г. Ежегодно на 28 април Международната организация по труда (МОТ) фокусира вниманието на световната общественост върху проблемите на работното място.

По-безопасен и по-здравословен труд на всяка възраст — инструмент за визуализиране на данните
201804.03
0

По-безопасен и по-здравословен труд на всяка възраст — инструмент за визуализиране на данните

Този инструмент за визуализиране на данните използва ключовите констатации на проект, осъществен от EU-OSHA по искане на Европейския парламент и целящ осмислянето на безопасността и здравето при работа (БЗР) в контекста на застаряващата работна сила в ЕС.

Електронно ръководство на ЕС за рисковете за безопасността на превозните средства при работа (VeSafe)
201709.23
0

Електронно ръководство на ЕС за рисковете за безопасността на превозните средства при работа (VeSafe)

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, поддържа електронното ръководство VeSafe /електронно ръководство на Европейската комисия за рисковете за безопасността на превозните средства при работа, за лесна справка и добри практики в приоритетните области/.

Доброто управление на БЗР е добро за бизнеса
201709.13
0

Доброто управление на БЗР е добро за бизнеса

В тежки икономически времена е важно да помним, че лошите условия на безопасност и здраве при работа струват пари. Нещо повече, проучванията на отделни случаи показват, че доброто управление на БЗР в дадено предприятие е свързано с по-добри резултати и по-голяма рентабилност.

Кампания „Здравословни работни места“ за 2018 — 2019 г.
201707.14
0

Кампания „Здравословни работни места“ за 2018 — 2019 г.

Кампанията за 2018 — 2019 г. ще се фокусира върху опасните вещества, като целта е да се повиши осведомеността и да се насърчи културата за превенция на работните места в целия ЕС, както и върху специфичните групи работници.