201808.26
0

“СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – ЛТМ“ ООД си сътрудничи с ИУ – гр. Варна при провеждане на практическо обучение на студенти по Проект „Студентски практики – Фаза 1“

Студентски практики  по Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – ЛТМ“ ООД  си сътрудничи с Икономически университет – гр. Варна при провеждане на практическо обучение на студенти по Проект „Студентски практики – Фаза 1“, изпълняван от Министерство на образованието и науката, която приключва.

Целта на проекта е  да подпомогне успешното реализиране на студентите на пазара на труда след завършването им. Голяма част от студентите посочват открити пред тях възможности от провеждането им на практическо обучение в „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД  като усвояване на нови практически умения, придобиване на професионални навици и умения за работа в екип, усъвършенстване на комуникативни умения и други.

Студентите се възползват от успешно приключилата си практика при търсене на работа, като по този начин доказват не само теоретична, но и практическа подготовка в реална работна среда. Те  споделят, че доказването на практиката им спомага при кандидатстването и наемането на работа.

В заключение се оказва, че Проект „Студентски практики” – Фаза 1 допринася за разширяване на възможностите за реализация  на студентите и  „ Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД с готовност ще се включи  в следващата фаза на проекта и ще очаква нови практиканти,  на които да даде възможност да натрупат нови познания, практически опит  и да спомогне за професионалната им реализация.

Публикувай коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани със * *