Консултиране за специализирани измервания - Фактори на работната среда:
1. Измерване стойностите на микроклимат
2. Измерване на Осветеност
3.Измерване Импеданса "Zs" на контура "ФЗП” – за точка
4. Измерване съпротивление на заземители и мълниеотводи
5. Сертификат