Актуални промени в трудовото и осигурителното законодателство
Новите правила за защита на личните данни
Практическо обучение по проблемите на специалистите по „ТРЗ” и „ЛС”