201910.21
0

Съвети за работодателите относно връщането на работа на работници, диагностицирани с раково заболяване

Фаза 1 Уведомяване за диагноза

 1. Покажете съпричастност и разбиране към ситуацията.
 2. Обсъдете с работника неговите/ нейните желания относно уведомяването за диагнозата. Обсъдете с работника неговите/нейните желания във връзка с комуникацията (с колегите/между работодателя и работника).
 3. Обсъдете законните права и задължения както на работодателя, така и на работника във връзка с отпуска по болест.
 4. Обсъдете дали работникът би могъл евентуално да остане активен на работното си място и до каква степен е възможно това от гледна точка на работното натоварване, на задачите и подпомагането.
 5. Ако работникът не може да остане активен, обсъдете работния график на заместника, който е необходимо да бъде осигурен.

Фаза 2 Период на лечение

 1. Поддържайте контакт с работника и оценявайте неговите/нейните потребности, очаквания, възможности за работа и интереси.
 2. Обсъдете възможността за работа на работника като поддържате връзка с неговия/нейния отдел и колеги съобразно неговите/ нейните желания (фаза 1, точка 3)
 3. Обсъдете възможността за програми за физическа активност, предназначени за пациенти с раково заболяване по време на лечение
 4. Осигурете на колегите и преките ръководители информация за раковите заболявания, както и информация, свързана с въпросите за работата и връщането на работа, в съответствие с фаза 1, точки 2 и 3.

Фаза 3 Планиране и проектиране на връщането на работа

 1. Включете лекаря — специалист по трудова медицина в проучването на подходящите варианти за връщане работника на работа.
 2. Обсъдете законните права и задължения както на работодателя, така и на работника.
 3. Уведомете работника за програмата на компанията за връщане на работа. Пригодете тази програма към потребностите и предпочитанията на работника.
 4. Програма, съчетаваща физическа подготовка, психологическа подкрепа и корекции на работното място, може да има добавена стойност за подобряване на връщането на работника на работа.
 5. Разработете план за връщане на работника на работа, заедно с прекия ръководител, работника и лекаря специалист по трудова медицина.
 6. Обсъдете с работника неговите/нейните желания относно мерките, програмите за рехабилитация, наставничеството на работното място и външните агенции, съдействащи за връщането на работа.

Фаза 4 Действително връщане на работа

 1. Действителното връщане на работа на работника следва да бъде извършено поетапно в тясна консултация с работника.
 2. При сериозно намаляване на работоспособността, следва внимателно да бъдат обмислени алтернативни варианти или варианти за външна реинтеграция с други лица, включително лекаря — специалист по трудова медицина, социалните работници и ръководството на отдел „Човешки ресурси“.
 3. Ако е необходимо, наблюдавайте и коригирайте плана за връщане на работа.

СЪВЕТИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 1. Осигурете информация на работника относно възможните (външни) програми за връщане на работа.
 2. Осигурете подкрепа и обучение на колегите и преките ръководители на работника в съответствие с фаза 1, точки 2 и 3.
 3. Направете изискванията към работата по-гъвкави.
 4. Приведете политиката си в тази сфера в съответствие с тази на другите компании, които предлагат по-гъвкави работни места.

Публикувай коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани със * *