„Служба по трудова медицина СТМ – ЛТМ“ ООД организира следните присъствени курсове:

курс за валутни касиери

Присъствен курс „Валутен касиер“ – като част от професия Касиер – код 345060

Срок на обучението: 50 уч. часа
Какъв документ получавате:
Завършилите ще получат Удостоверение за професионално обучение. Обучението дава възможност на всички успешно завършили курса да работят в банки и валутни бюра като валутни касиери.

Теми на обучението:
Касова дейност – същност, организация и контрол
Същност на валутата. Видове валути
Работа с различни валути. Защитни елементи в банкнотите – фалшификации, разпознаване.
Нормативна уредба за касовата дейност
Практика: Работа с различни валути и документи
Такса за участие: Присъствена форма – 90.00 лв. на лице

Следете календара ни за актуални дати за обученията.

Запиши се

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V)

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V)


Курсове за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Курсът е предназначен за :
– общи и строителни работници, бояджии, монтажници и др., изпълняващи работи, при които е възможно възникване на опасност за поражение от електрически ток;
– работници, които при работа използват ръчни и преносими електроинструменти от клас I на защита срещу поражение от електрически ток (със защитен проводник – зануляване, защитно заземяване или защитно изключване).;
– начинаещите работници, които не се допускат до самостоятелна работа и работят под прякото ръководство на електроспециалист с не по-ниска от трета квалификационна група;
– електротехнологическият персонал – електрозаварчици, електрошлосери, машинисти от електротранспорта, кранисти на кранове с електрическо задвижване и др.;
Продължителност на курса: 8 уч. ч.

Какъв документ получавате:
На участниците се издава Удостоверение за придобита квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Такса за участие: 50.00лв. на лице

Следете календара ни за актуални дати за обученията.

Запиши се

първа долекарска помощ

Присъствен курс „Обучение по първа долекарска помощ“

Курсът е предназначен за:

– специалисти по безопасност и здраве;
– длъжностни лица по здраве и безопасност;
– отговорници по пожарна безопасност;
– работници и служители от различни предприятия и фирми;

Обучението се провежда ежемесечно.

Какъв документ получавате: На завършилите курса се издава Удостоверение за Обучение по първа долекарска помощ.

Такса за участие: 60 лв без ДДС

Следете календара ни за актуални дати за обученията.

Запиши се

Актуални промени по Наредбата за работното време

Обучение – Актуални промени по Наредбата за работното време

Обучението е предназначено за:

Управители на предприятия и фирми
Отделите „Човешки ресурси”
Счетоводители на предприятия и фирми

Брой участници: максимално 20 човека в група
Такса участие: 50.00 лв.без ДДС на лице.

Следете календара ни за актуални дати за обученията.

Запиши се

обучение - как да бъдем изрядни при проверка от Инспекцията по труда

Обучение – как да бъдем изрядни при проверка от Инспекцията по труда

Обучението е предназначено за:

Управители на предприятия и фирми
Отделите „Човешки ресурси
Специалисти по безопасност и здраве
Отговорните лица по безопасност и здраве
Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;

Съдържание на обучението:

Кога и защо мога да бъда проверен от Инспекцията по труда?
Какви документи се изискват при проверка от Инспекцията по труда на обекта?
Какви документи трябва да се предоставят в Инспекцията по труда?
Най – чести предписания и санкции.
Какви действия и мерки да предприема при предписания от Инспекцията по труда?
Какви са задължителните обучения, съгласно здравословните и безопасни условия по труд?

Такса за участие: 50.00 лв без ДДС.

Запиши се

 

Присъствено се провеждат и всички дистанционни обучения, които предлагаме.

Обучение на лицата, които провеждат инструктажи съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ


Запиши се

Първоначално обучение на членовете на КУТ/ГУТ, съгласно Наредба № 4 за обучение на представителите комитетите и групите по условия на труд в предприятията

 

Запиши се

– 

Ежегодно обучение на членовете на КУТ/ГУТ, съгласно Наредба № 4 за обучение на представителите комитетите и групите по условия на труд в предприятията

 

Запиши се

– 

Обучение на лицата, които ръководят и управляват трудови процеси по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

 

Запиши се

Обучение на Орган по здраве и безопасност при работа и Длъжностни лица по здраве и безопасност при работа

 

Запиши се

Запиши се

 

За записвания може да използвате контактната форма:

Запиши се

Или се свържете с нас:

0700 20 221 – Национален телефон

офис 052/30 55 33
stmltmvarna@gmail.com

Публикувай коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани със * *