Обучение на лицата, които провеждат инструктажи съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ

 

Курсът е предназначен за:
– Длъжностните лица, провеждащи инструктажите по ЗБУТ,
– Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
– Специалисти, отговарящи за обучението по здраве и безопасност и др.
– Лицата отговарящи за съоръженията с повишена опасност;
Какъв документ получавате:
На завършилите обучението се издава удостоверение за длъжностни лица, преминали ежегодно обучение по ЗБУТ, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.;
Цена: 30 лв без ДДС.

Запиши се

 –

Първоначално обучение на членовете на КУТ/ГУТ, съгласно Наредба № 4 за обучение на представителите комитетите и групите по условия на труд в предприятията

 

Обучението е предназначено за:

Членовете на комитетите (групите) по условия на труд и др.
Специалисти по безопасност и здраве
Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
Отделите „Човешки ресурси“;
На завършилите курса се издава Удостоверение.
Цена: 30 лв без ДДС.

Запиши се

– 

Ежегодно обучение на членовете на КУТ/ГУТ, съгласно Наредба № 4 за обучение на представителите комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Обучението е предназначено за:

Членовете на комитетите (групите) по условия на труд и др.
Специалисти по безопасност и здраве
Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
Отделите „Човешки ресурси“;
На завършилите курса се издава Удостоверение.
Цена: 30 лв без ДДС.

Запиши се

Обучение на лицата, които ръководят и управляват трудови процеси по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

Обучението е предназначено за:

Ръководители от структурните звена в предприятията;
Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
Специалисти по безопасност и здраве;
Отделите „Човешки ресурси“;
Членовете на комитетите (групите) по условия на труд;
Лицата, отговарящи за съоръжения с повишена опасност;
Специалисти, отговарящи за обучението по безопасност и здраве и др.

На завършилите курса се издава Удостоверение съгласно Чл. 6, ал. 1 на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Цена: 30 лв без ДДС.

Запиши се

Обучение на Орган по здраве и безопасност при работа и Длъжностни лица по здраве и безопасност при работа

Обучението е предназначено за:
Ръководители от структурните звена в предприятията;
Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
Специалисти по безопасност и здраве;
Отделите „Човешки ресурси“;
Членовете на комитетите (групите) по условия на труд;
Лицата, отговарящи за съоръжения с повишена опасност;
Специалисти, отговарящи за обучението по безопасност и здраве и др.;

На завършилите курса се издава Удостоверение съгласно чл. 24 и чл. 26 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3 от Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове и чл. 6, ал. 1 на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Цена: 30 лв без ДДС

Запиши се

Срок на обучението: 50 уч. часа
Какъв документ получавате:
Завършилите ще получат Удостоверение за професионално обучение. Обучението дава възможност на всички успешно завършили курса да работят в банки и валутни бюра като валутни касиери.

Теми на обучението:
Касова дейност – същност, организация и контрол
Същност на валутата. Видове валути
Работа с различни валути. Защитни елементи в банкнотите – фалшификации, разпознаване.
Нормативна уредба за касовата дейност
Практика: Работа с различни валути и документи
Такса за участие: Дистанционна форма – 150.00 лв. на лице

Запиши се

При интерес, свържете се с нас:

e-mail: stmltmvarna@gmail.com

Национален телефон: 0700 20 221

тел. 0882 59 76 29 – Галина Атанасова

тел. 0886 198 468 – Тереза Цанева

Публикувай коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани със * *