Обучение по безопасност и здраве при работа  на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Обучението е предназначено за:

Ръководители от структурните звена в предприятията;
Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
Специалисти по безопасност и здраве;
Отделите „Човешки ресурси“;
Членовете на комитетите (групите) по условия на труд;
Лицата, отговарящи за съоръжения с повишена опасност;
Специалисти, отговарящи за обучението по безопасност и здраве и др.

На завършилите курса се издава Удостоверение съгласно Чл. 6, ал. 1 на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Цена: 30 лв без ДДС.

Запишете се за обучението чрез нашата онлайн форма за записване или по телефона!

Запишете се сега!

Национален телефон: 0700 20 221

e-mail: stmltmvarna@gmail.com

тел.: 0882 59 76 29 – Галина Атанасова

тел.: 0886 198 468 – Тереза Цанева