201901.09
0

Нова услуга – Център за социална рехабилитация и интеграция

„Център за социална рехабилитация и интеграция“   представлява комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

Предоставянето на услугата цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на  възрастни от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция.

Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучения.

Потребители:

  • хора с увреждания над 18 години
  • възрастни, нуждаещи се от мерки за социално включване и рехабилитация
  • лица с увреждания от специализираните институции

СЕРТИФИКАТ

Публикувай коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани със * *