201902.01
0

Обучение – „Прекратяване на трудовото правоотношение“

Уважаеми клиенти и партньори,

„Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД стартира първото от серия обучения с практически насоки и подпомагане дейността на служителите, ангажирани в отделите „Човешки ресурси”, „Личен състав”, „ТРЗ” и „Счетоводство”.

Тема на Първото обучение:   „Прекратяване на трудовото правоотношение”

Акцент при представяне на темата ще бъде поставен върху:

  • запознаване с нормативните правила;
  • разглеждане на особени хипотези;
  • разглеждане на примерни процедури;
  • разглеждане на конкретни примери;
  • посочване и обсъждане на практика на съдилища, ИА „ГИТ”, МТСП, НОИ и други;
  • предоставяне на образци на документи.

Програма и тематично описание на обучителните модули – приложение 1;

Всеки от участниците ще получи и флаш-памет с образци на документи, свързани с темата на обучението и практическото прилагане на придобитите знания. Списък част от документите ще намерите в приложение 2.

Дата на провеждане: 27 февруари 2019 г.

Адрес: залата на „СТМ-ЛТМ” ООД – гр. Варна, ул.”Роза” № 38.

Лектор – адв. Мирослав Димитров – Варненска адвокатска колегия.

Цена за един участник – 125.00 лева (без ДДС).

***

Тема на Второто обучение: 6 март 2019 г. – тема: „Всичко за платения отпуск”

Тема на Трето обучение: 27 март 2019 г. – тема: „Дисциплинарни нарушения и дисциплинарни наказания”

 

За участие в две обучения – 225.00 лв. (без ДДС), за трите обучения- 335.00 лв. (без ДДС).

При интерес, свържете се с нас:

e-mail: stmltmvarna@gmail.com

телефони за връзка:

0882 597 629 – Галина Атанасова

0886 198 468 – Тереза Цанева

0884 241 865 – Филипа Михайлова

Публикувай коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани със * *