201904.20
0

Електромагнитни полета и обществено здраве: мобилни телефони

Основни факти

  • Мобилните телефони се използват навсякъде: около 6,9 милиарда потребители по целия свят.
  • Електромагнитните полета, генерирани от мобилни телефони, се класифицират от Международната агенция за изследване на рака като възможен канцероген за човека.
  • Провеждат се изследвания за пълна оценка на потенциалните дългосрочни последици от използването на мобилни телефони.
  • До 2016 г. СЗО извърши официална оценка на риска за всички здравни ефекти на изследваните радиочестотни полета.

В момента мобилните телефони са неразделна част от съвременните телекомуникации. В много страни повече от половината от населението използва мобилни телефони и тяхната търговия нараства бързо. До 2014 г. в света са регистрирани 6,9 млрд. потребители. В някои части на света мобилните телефони са най-надеждните или единствените налични телефони.

Мобилните телефони общуват чрез радиовълни, разпространявани чрез мрежа от фиксирани антени, наречени базови станции. Радиочестотните вълни са електромагнитни полета, които за разлика от йонизиращите лъчения, като рентгеновите лъчи или гама лъчите, не могат да нарушават химическите връзки, нито да причиняват йонизация в човешкото тяло.

Нива на експозиция

Мобилните телефони са радиочестотни предаватели с ниска мощност, работещи на честоти от 450 до 2700 MHz с върхови мощности в диапазона от 0,1 до 2 вата. Телефонът предава захранване само когато е включен. Мощността (и следователно ефектът на радиочестотата върху потребителя) намалява бързо с увеличаване на разстоянието от телефона. Следователно, човек, който използва мобилен телефон на разстояние 30-40 см от тялото, например, когато изпраща или чете текстови съобщения, използвайки интернет или устройство за свободни ръце, е изложен на много по-малко радиочестотни полета, отколкото лицето, което натиска телефона към главата си.

В допълнение към устройствата за свободни ръце или слушалките, които позволяват мобилните телефони да се държат на разстояние от главата и тялото по време на телефонни разговори, намаляването на броя и продължителността на телефонните разговори също допринася за намаляване на експозицията. 

Използването на телефони в райони с добър прием също допринася за намаляване на нивото на експозиция, тъй като позволява предаване при по-ниска мощност. 

В болниците и самолетите мобилните телефони често са забранени, тъй като радиочестотните сигнали могат да попречат на някои електромедицински устройства и навигационни системи.

Ефекти върху здравето

През последните 20 години бяха проведени многобройни проучвания, за да се оцени дали мобилните телефони представляват потенциални рискове за здравето. Към днешна дата не са установени неблагоприятни последици за здравето, причинени от използването на мобилни телефони.

Краткосрочни ефекти

Основният механизъм на взаимодействие между радиочестотната енергия и човешкото тяло е загряването на тъканите. При честотите, използвани от мобилните телефони, по-голямата част от енергията се абсорбира от кожата и други повърхностни тъкани, което води до леко повишаване на температурата на мозъка или други органи.

Редица изследвания са изследвали ефектите на радиочестотните полета върху електрическата активност на мозъка, когнитивната функция, съня, сърдечната честота и кръвното налягане. Към днешна дата не са установени постоянни данни за неблагоприятни ефекти върху сърцето в резултат на излагане на радиочестотни полета при по-ниски нива от нивата, които причиняват нагряване на тъканите. В допълнение, изследванията не дават никакви доказателства за причинно-следствена връзка между излагането на електромагнитни полета и симптомите, съобщени от самите хора, или „електромагнитна свръхчувствителност“.

Въпреки това, проучванията ясно демонстрират повишен риск от наранявания при пътнотранспортно произшествие, когато шофьорите използват мобилни телефони (телефони, безжични устройства или слушалки) по време на шофиране. В някои държави на водачите е забранено да използват мобилни телефони по време на шофиране или е силно препоръчително да се въздържат от такава употреба.

Дългосрочни ефекти

Епидемиологичните проучвания на потенциалните дългосрочни рискове от радиочестотно излагане са насочени главно към установяване на връзка между мозъчните тумори и използването на мобилни телефони. Въпреки това, поради факта, че много ракови заболявания се откриват само много години след взаимодействията, водещи до образуването на тумори, и поради факта, че до началото на 90-те години мобилните телефони не се използват в голям мащаб, днес епидемиологичните изследвания могат оценяват само онези ракови заболявания, които се появяват след кратък период от време. Независимо от това, резултатите от проучванията върху животни показват последователно липсата на повишен риск от развитие на рак в резултат на продължително излагане на радиочестотни полета.

Редица широко мащабни многонационални епидемиологични проучвания са завършени или продължават, включително проучвания за случаите и проспективни кохортни проучвания, изследващи някои от очакваните здравни резултати за възрастни. 

Най-значимото ретроспективно проучване за контрол на случаите при възрастни, наречено Interphone, координирано от Международната агенция за изследване на рака (IARC), е предназначено да идентифицира връзките между използването на мобилни телефони и рака на главата и шията при възрастни. Международен общ анализ на данните, събрани в 13 участващи страни, не показва никакъв повишен риск от развитие на глиоми и менингиоми, свързани с използването на мобилни телефони за повече от 10 години.

 Има някои признаци на повишен риск от глиома при хора, които съобщават за най-висок процент на използване на мобилни телефони, съставляващи 10% от натрупаните часове, но няма последователна тенденция за увеличаване на риска, тъй като продължителността на употреба се увеличава.  Базирайки се основно на тези данни, IARC класифицира радиочестотните полета като възможен канцероген за човека (група 2B),

Дейности на СЗО

По време на своите изследователски програми СЗО периодично определя приоритетни изследвания, необходими за запълване на пропуските в познанията за въздействието на радиочестотните полета върху здравето, и насърчава тяхното прилагане.

СЗО разработва материали за повишаване на обществената осведоменост и насърчава диалога между учени, правителства, промишленост и обществото за по-добро разбиране на потенциалните неблагоприятни ефекти от мобилните телефони върху здравето.

Новини от СЗО

1 Международна комисия за защита от нейонизираща радиация – ICNIRP, 2009.). Изявление относно „Електрически, магнитни и електромагнитни полета (до 300 GHz)“, 2009 г .:  http://www.icnirp.org/documents/StatementEMF.pdf

2 Институт на инженерите по електротехника и електроника (IEEE). Показано е, че IEEE Std C95.1, 2005 трябва да има стандартизиран сигнал.

Публикувай коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани със * *