Важно за всички клиенти
201702.09
0

Важно за всички клиенти

Напомняме ви, че до 30 януари 2017г. всички фирми, които имат персонал 50 и повече лица, трябва да определят местата за трудоустрояване.

Опасни вещества
201701.16
0

Опасни вещества

Опасни вещества — всички течни, газообразни или твърди тела, които излагат на риск здравето или безопасността на работниците, могат да се намерят на почти всички работни места. В цяла Европа милиони работници попадат в контакт с химични и биологични агенти, които могат да им навредят.

Управление на БЗР в контекста на застаряващата работна сила
201608.10
0

Управление на БЗР в контекста на застаряващата работна сила

Повишаването на равнищата на заетост и удължаването на трудовия живот на хората са важни цели на националните и европейските политики от края на 90-те години на ХХ в. до днес. Равнището на заетост в ЕС-28 сред населението на възраст между 55 и 64 години се е увеличило от 39,9% през 2003 г. до 50,1% през…

Полезен софтуер при работа с компютър
201606.22
0

Полезен софтуер при работа с компютър

В случай че прекарвате повече от няколко часа пред компютъра всеки ден, най-вероятно често ви се случва да сте отпаднали и уморени или да нямате апетит без видима причина. А хората, които са изцяло отдадени на умните машини, са може би най-засегнати от обездвижването при продължителна работа с тях.