Трудовите злополуки в строителството през 2017 г. намаляват благодарение на контрола
201804.11
0

Трудовите злополуки в строителството през 2017 г. намаляват благодарение на контрола

Почти 196 000 бр. са установените нарушения общо във всички икономически дейности през м.г. Въпреки, че обемът на стартиралото строителство на нови сгради през 2017 г. е достигнало по данни на НСИ почти 4 млн. кв. м разгърната площ при под 3.2 млн. кв. м. през 2016 г., трудовите злополуки в сектора, свързани с условията на…

Системи за ранно предупреждение и оповестяване в БЗР
201804.10
0

Системи за ранно предупреждение и оповестяване в БЗР

Схемата на признати заболявания, за които ще бъде изплащано обезщетение, не отразява реалното състояние на работните места. По време на семинар на EU-OSHA относно тежестта на свързаните с работата заболявания беше отчетено, че независимо от задълженията за докладване и отворените списъци с професионални заболявания, често липсва система за активно идентифициране, насочване и реагиране на потенциални доклади за…

201804.04
0

EU-OSHA приканва: Присъединете се към нас като официален партньор на кампанията преди 20 май

EU-OSHA приканва европейските и международните предприятия и организации да станат официални партньори на кампанията за 2018—2019 г. — Здравословните работни места управляват опасните вещества . В замяна на активното популяризиране на кампанията и нейните цели партньорите ще бъдат представени на уебсайта на кампанията и популяризирани посредством комуникационните канали на EU-OSHA. Други ползи включват покани за водещи събития,…

По-безопасен и по-здравословен труд на всяка възраст — инструмент за визуализиране на данните
201804.03
0

По-безопасен и по-здравословен труд на всяка възраст — инструмент за визуализиране на данните

Този инструмент за визуализиране на данните използва ключовите констатации на проект, осъществен от EU-OSHA по искане на Европейския парламент и целящ осмислянето на безопасността и здравето при работа (БЗР) в контекста на застаряващата работна сила в ЕС.

Свързани с работата заболявания, причинени от биологични агенти
201803.26
0

Свързани с работата заболявания, причинени от биологични агенти

За биологичните агенти се знае, че причиняват здравословни проблеми. Според Европейското проучване на условията на труд от 2015 г.  все по-голяма част от европейските работници (13 %, което е 1,5 пъти повече в сравнение с преди 10 години) са изложени на инфекциозни агенти по време на работа. Биологичните агенти включват вируси, бактерии, гъбички и паразити, като могат да причинят…

Идентифициране на влошено здраве чрез наблюдение на здравето
201803.22
0

Идентифициране на влошено здраве чрез наблюдение на здравето

Специфични неблагоприятни експозиции на работното място и свързаните с тях последици за здравето могат да бъдат идентифицирани и наблюдавани посредством наблюдение и скрининг на професионалното здраве чрез използване на: медицински проверки, съобразени с експозициите и условията на работното място; биологични тестове (включително бионаблюдение ) за специфични показатели на риска. Програми за наблюдение на здравето следва да се създават само…

Мускулно-скелетни смущения
201803.14
0

Мускулно-скелетни смущения

Мускулно-скелетните смущения (МСС) са сред най-често срещаните заболявания, свързани с труда. Те засягат милиони работници в Европа и струват милиарди евро на работодателите. Решаването на проблема с МСС допринася за подобряване на живота на работещите, то е полезно и от гледната точка на бизнеса. Мускулно-скелетните смущения обикновено засягат гърба, врата, раменете и горните крайници и по-рядко…

Свързани с работата заболявания
201803.12
0

Свързани с работата заболявания

В съответствие със Стратегическата рамка на ЕС в областта на безопасността и здравето при работа за периода 2014—2020 г. , един от приоритетите на EU OSHA е подкрепата на предотвратяването на свързаните с работата заболявания. Целта е не само да се подобри животът на отделните работници, но също така да се сведат до минимум разходите за свързаните с…

Профилактика на свързаните с работата заболявания: EU-OSHA създава нов раздел на уебсайта си
201803.06
0

Профилактика на свързаните с работата заболявания: EU-OSHA създава нов раздел на уебсайта си

Профилактика на свързаните с работата заболявания: EU-OSHA създава нов раздел на уебсайта си Според последните оценки свързаните с работата заболявания са причина за около 200 000 смъртни случая в Европа всяка година. Свързаните с работата здравословни проблеми и увреждания струват на Европейския съюз 476 милиарда евро годишно, които биха могли да бъдат спестени посредством правилни стратегии, политики…