Съвети за работодателите относно връщането на работа на работници, диагностицирани с раково заболяване
201910.21
0

Съвети за работодателите относно връщането на работа на работници, диагностицирани с раково заболяване

Фаза 1 Уведомяване за диагноза Покажете съпричастност и разбиране към ситуацията. Обсъдете с работника неговите/ нейните желания относно уведомяването за диагнозата. Обсъдете с работника неговите/нейните желания във връзка с комуникацията (с колегите/между работодателя и работника). Обсъдете законните права и задължения както на работодателя, така и на работника във връзка с отпуска по болест. Обсъдете дали работникът би могъл евентуално да остане активен на работното си…

Увеличаването на топлинното натоварване, причинено от изменението на климата, може да доведе до намаляване на производителността, равна на 80 милиона работни места.
201907.27
0

Увеличаването на топлинното натоварване, причинено от изменението на климата, може да доведе до намаляване на производителността, равна на 80 милиона работни места.

Увеличаването на топлинното натоварване, причинено от изменението на климата, може да доведе до намаляване на производителността, равна на 80 милиона работни места. Очаква се глобалното затопляне да доведе до увеличаване на работното натоварване, свързано с топлината, което ще се отрази неблагоприятно на производителността, ще навреди на икономиката и ще доведе до загуба на работни места. Най-бедните…

Най-честите причини за инциденти в резултат на поражение от електрически ток
201907.01
0

Най-честите причини за инциденти в резултат на поражение от електрически ток

От началото на годината ИА „Главна инспекция по труда“ участва в разследването на серия инциденти на работното място, причините за които са идентични и най-общо са свързани с пренебрегване на правилата за безопасност, неосъществен ефективен контрол или недооценяване на рисковете на конкретните работни места. Според направените анализи в голямата си част тези инциденти са били…

Електромагнитни полета и обществено здраве: мобилни телефони
201904.20
0

Електромагнитни полета и обществено здраве: мобилни телефони

Основни факти Мобилните телефони се използват навсякъде: около 6,9 милиарда потребители по целия свят. Електромагнитните полета, генерирани от мобилни телефони, се класифицират от Международната агенция за изследване на рака като възможен канцероген за човека. Провеждат се изследвания за пълна оценка на потенциалните дългосрочни последици от използването на мобилни телефони. До 2016 г. СЗО извърши официална…

Синдром на сухото око
201903.12
0

Синдром на сухото око

Синдромът на сухото око е хронично и обикновено прогресивно състояние. В повечето случаи сухите очи могат да се облекчат успешно, което обикновено води до значително по-голям комфорт в очите, по-малко симптоми за сухота в тях, а понякога допринася и за по-добро зрение.

Засилен контрол на строителни обекти и превенция на недекларирания труд планира ИА ГИТ и през 2019 г.
201903.06
0

Засилен контрол на строителни обекти и превенция на недекларирания труд планира ИА ГИТ и през 2019 г.

Засилен контрол на строителните обекти, в селското стопанство, в хотелиерството и ресторантьорството, в обекти с рискови производства и дейности и в предприятия с висок трудов травматизъм, както и превенция на недекларирания труд планира ИА „Главна инспекция по труда“ през 2019 г.

EU-OSHA отбелязва Световния ден за борба с рака, като обявява проучване за експозицията на рискови фактори за развитие на рак на работното място
201902.18
0

EU-OSHA отбелязва Световния ден за борба с рака, като обявява проучване за експозицията на рискови фактори за развитие на рак на работното място

Ракът е една от основните причини за свързани с работата смъртни случаи в Европа. За защита на работещите хора и борба със свързаните с работата ракови заболявания имаме нужда от надеждни и сравними данни относно експозицията на рискови фактори за развитие на рак в Европа.