Промени в трудовото и осигурителното законодателство, както и в администрирането на трудовите правоотношения през 2020 г.
202001.12
0

Промени в трудовото и осигурителното законодателство, както и в администрирането на трудовите правоотношения през 2020 г.

Уважаеми клиенти и партньори, за пореден път представяме на Вашето внимание възможността да се включите в обучение с изцяло практическа ориентация на тема: Промени в трудовото и осигурителното законодателство, както и в администрирането на трудовите правоотношения през 2020 г. Панел 1 Коментар на актуални проблеми в трудовото законодателство: накратко за задълженията на работодателите през 2020…

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 24.01.2020
202001.10
0

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 24.01.2020

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност На 24.01.2020 ЦПО към „Служба по трудова медицина –ЛТМ“ ООД организира курс за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на…

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 22.11.2019
201911.07
0

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 22.11.2019

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност На 22.11.2019 ЦПО към „Служба по трудова медицина –ЛТМ“ ООД организира курс за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на…

Практическо обучение по проблемите на специалистите по „ТРЗ” и „ЛС” на 19 ноември
201910.30
0

Практическо обучение по проблемите на специалистите по „ТРЗ” и „ЛС” на 19 ноември

Уважаеми клиенти и партньори, представяме на Вашето внимание възможността да се включите в обучение с изцяло практическа ориентация по проблемите на специалистите по „ТРЗ” и „ЛС” по темите: Панел 1 Новите изисквания относно персонала във връзка с прилагането на Закона за хората с увреждания – разяснения и практически насоки  Панел 2 Практически проблеми при сключване и прекратяване на трудов…

Практическо обучение по проблемите на специалистите по „ТРЗ” и „ЛС” на 22 октомври
201910.01
0

Практическо обучение по проблемите на специалистите по „ТРЗ” и „ЛС” на 22 октомври

Уважаеми клиенти и партньори, представяме на Вашето внимание възможността да се включите в обучение с изцяло практическа ориентация по проблемите на специалистите по „ТРЗ” и „ЛС” по темите: Панел 1 Новите изисквания относно персонала във връзка с прилагането на Закона за хората с увреждания – разяснения и практически насоки  Панел 2 Практически проблеми при сключване и прекратяване на трудов…