Нова услуга – Център за социална рехабилитация и интеграция
201901.09
0

Нова услуга – Център за социална рехабилитация и интеграция

„Център за социална рехабилитация и интеграция“   представлява комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Предоставянето на услугата цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на  възрастни от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности…

[ново] Обучения в областта на Човешки ресурси, Личен състав, ТРЗ, Счетоводство
201812.18
0

[ново] Обучения в областта на Човешки ресурси, Личен състав, ТРЗ, Счетоводство

Уважаеми клиенти,             „Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД има удоволствието да Ви представи своя нов проект, адресиран към всички наши клиенти и партньори. Амбицията ни е да Ви предложим допълнителна услуга, която да бъде практически полезна в ежедневната Ви работа.

Проведохме ежегодни обучения по ЗБУТ и КУТ
201812.06
0

Проведохме ежегодни обучения по ЗБУТ и КУТ

Ежегодни обучения по ЗБУТ и КУТ се проведоха от специалистите на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД. Ежегодно обучение по ЗБУТ в офиса на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД Ежегодно обучение на членовете на КУТ и длъжностни лица по Наредба РД-07 на ТЕЦ – Варна

На 30.10.2018 се проведе поредното полезно обучение в офиса на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД
201811.04
0

На 30.10.2018 се проведе поредното полезно обучение в офиса на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД

На 30.10.2018, в офиса на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД се проведе обучение на тема „Актуални промени в трудовото и осигурително законодателство“. Водещ на обучението бе Мирослав Димитров – адвокат от ВАК, експерт към КТ „Подкрепа“. Обсъдиха се теми и въпроси като Какво предвижда приетата на 10 май 2018 г. нова Наредба за вида и изискванията за…

“СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – ЛТМ“ ООД  си сътрудничи с ИУ – гр. Варна при провеждане на практическо обучение на студенти по Проект „Студентски практики – Фаза 1“
201808.26
0

“СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – ЛТМ“ ООД си сътрудничи с ИУ – гр. Варна при провеждане на практическо обучение на студенти по Проект „Студентски практики – Фаза 1“

Студентски практики  по Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – ЛТМ“ ООД  си сътрудничи с Икономически университет – гр. Варна при провеждане на практическо обучение на студенти по Проект „Студентски практики – Фаза 1“, изпълняван от Министерство на образованието и науката, която приключва.