Обучение на заетите лица в СМДЛ Статус ООД по ОП Развитие на човешките ресурси
201908.07
0

Обучение на заетите лица в СМДЛ Статус ООД по ОП Развитие на човешките ресурси

По оперативна програма Развитие на човешките ресурси с Договор – BG05M9OP001-1.021-0302-C01 и наименование на проекта: Предоставяне на обучение на заетите лица в СМДЛ Статус ООД за професионална квалификацията и ключови компетентности, за периода 2018 – 2019 г. Центърът за професионално обучение /ЦПО/ към Служба по трудова медицина – ЛТМ ООД, обучи  общо 9 лица по…

Обучения на длъжностните лица по здраве и безопасност, членовете на КУТ – Омуртаг лято 2019
201907.23
0

Обучения на длъжностните лица по здраве и безопасност, членовете на КУТ – Омуртаг лято 2019

Лятото е в разгара, както и нашите обучения по здраве и безопасност. За 10-ти пореден път проведохме периодичното обучение на длъжностните лица по здраве и безопасност, членовете на КУТ и отговорните лица по ЗБУТ в Община Омуртаг, МБАЛ Омуртаг, Постоянна детска ясла Омуртаг, ДГ 1 Радост и ДГ 2 Усмивка – гр.Омуртаг. Поставени бяха въпроси…

Международната организация на труда настоява децата да не работят на полето, а за мечтите си
201907.14
0

Международната организация на труда настоява децата да не работят на полето, а за мечтите си

„Децата не трябва да работят на полето, а за мечтите си“, е мотото на Световния ден срещу детския труд, който Международната организация на труда отбелязва ежегодно на 12 юни. Според данните на МОТ  около 152 млн. деца по света работят, вместо да ходят на училище. Детски труд има във всяка сфера, но най-много се трудят…

Вътрешните правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА ГИТ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания
201906.23
0

Вътрешните правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА ГИТ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания

На 02.07.2019 г. изтича гратисният  период  в които бизнеса може да поиска съдействие от бюрата по труда или друг посредник за наемане на хора с трайни увреждания, според ЗХУ. След тази дата започват проверките на Инспекцията по труда. В сайта на ГИТ са  публикувани вътрешните правила за  извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА ГИТ за…

Обучение на Община Омуртаг на 10.07.2019
201906.13
0

Обучение на Община Омуртаг на 10.07.2019

На 10.07.2019г. „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД ще проведе обучение на Община Омуртаг  по ЗБУТ съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за ЗБУТ. Курсът е предназначен за: Длъжностните лица, провеждащи инструктажите по ЗБУТ, Длъжностните лица,…

Електромагнитни полета и обществено здраве: мобилни телефони
201904.20
0

Електромагнитни полета и обществено здраве: мобилни телефони

Основни факти Мобилните телефони се използват навсякъде: около 6,9 милиарда потребители по целия свят. Електромагнитните полета, генерирани от мобилни телефони, се класифицират от Международната агенция за изследване на рака като възможен канцероген за човека. Провеждат се изследвания за пълна оценка на потенциалните дългосрочни последици от използването на мобилни телефони. До 2016 г. СЗО извърши официална…