Обучение на Община Омуртаг на 10.07.2019
201906.13
0

Обучение на Община Омуртаг на 10.07.2019

На 10.07.2019г. „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД ще проведе обучение на Община Омуртаг  по ЗБУТ съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за ЗБУТ. Курсът е предназначен за: Длъжностните лица, провеждащи инструктажите по ЗБУТ, Длъжностните лица,…

Електромагнитни полета и обществено здраве: мобилни телефони
201904.20
0

Електромагнитни полета и обществено здраве: мобилни телефони

Основни факти Мобилните телефони се използват навсякъде: около 6,9 милиарда потребители по целия свят. Електромагнитните полета, генерирани от мобилни телефони, се класифицират от Международната агенция за изследване на рака като възможен канцероген за човека. Провеждат се изследвания за пълна оценка на потенциалните дългосрочни последици от използването на мобилни телефони. До 2016 г. СЗО извърши официална…

Продължаваме с обученията по ЗБУТ, съобразени с Вашите потребности
201904.20
0

Продължаваме с обученията по ЗБУТ, съобразени с Вашите потребности

Уважаеми клиенти и приятели,    Продължаваме с нашите обучения по Здравословни и безопасни условия на труд, съобразени с вашите потребности и задължения. През м.април 2019 г., проведохме ежегодното обучение на членовете на КУТ/ГУТ и на лицата, определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията…

Система ще определя рисковия потенциал на 4 групи предприятия
201903.07
0

Система ще определя рисковия потенциал на 4 групи предприятия

От нивото на риск зависи през какъв период инспекторите по труда ще проверяват обектите на контрол. Предприятията в България ще бъдат разделени на четири основни групи при оценката на техния рисков потенциал според изготвената окончателна методика по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“. Предвижда се предприятията от всяка група да бъдат групирани в няколко нива…

Засилен контрол на строителни обекти и превенция на недекларирания труд планира ИА ГИТ и през 2019 г.
201903.06
0

Засилен контрол на строителни обекти и превенция на недекларирания труд планира ИА ГИТ и през 2019 г.

Засилен контрол на строителните обекти, в селското стопанство, в хотелиерството и ресторантьорството, в обекти с рискови производства и дейности и в предприятия с висок трудов травматизъм, както и превенция на недекларирания труд планира ИА „Главна инспекция по труда“ през 2019 г.

Проведе се първото от редица практически обучения на тема „Прекратяване на трудовото правоотношение”
201903.02
0

Проведе се първото от редица практически обучения на тема „Прекратяване на трудовото правоотношение”

Уважаеми клиенти и партнъори, С радост съобщаваме, че днес „Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД  проведе  обучение на  тема:   „Прекратяване на трудовото правоотношение”. Акцентът  при представяне на темата адв. Мирослав Димитров постави върху: нормативните правила; разглеждане на особени хипотези; разглеждане на примерни процедури; разглеждане на конкретни примери; посочване и обсъждане на практика на съдилища, ИА…