Практическо обучение по проблемите на специалистите по „ТРЗ” и „ЛС” на 22 октомври
201910.01
0

Практическо обучение по проблемите на специалистите по „ТРЗ” и „ЛС” на 22 октомври

Уважаеми клиенти и партньори, представяме на Вашето внимание възможността да се включите в обучение с изцяло практическа ориентация по проблемите на специалистите по „ТРЗ” и „ЛС” по темите: Панел 1 Новите изисквания относно персонала във връзка с прилагането на Закона за хората с увреждания – разяснения и практически насоки  Панел 2 Практически проблеми при сключване и прекратяване на трудов…

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 25.10.2019
201909.20
0

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 25.10.2019

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност На 25.10.2019 ЦПО към „Служба по трудова медицина –ЛТМ“ ООД организира курс за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на…

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 20.09.2019
201908.27
0

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 20.09.2019

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност На 20.09.2019 ЦПО към „Служба по трудова медицина –ЛТМ“ ООД организира курс за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на…

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 26.07.2019
201906.13
0

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 26.07.2019

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност На 26.07.2019 ЦПО към „Служба по трудова медицина –ЛТМ“ ООД организира курс за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на…