2018

На 30.10.2018 се проведе поредното полезно обучение в офиса на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД

На 30.10.2018 се проведе поредното полезно обучение в офиса на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД

[4-ноември-18 22:46:43]
На 30.10.2018, в офиса на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД се проведе обучение на тема „Актуални промени в трудовото и осигурително законодателство“. Водещ на обучението...
Курс за валутни касиери на 16.11.2018

Курс за валутни касиери на 16.11.2018

[29-октомври-18 16:05:43]
„Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД ще проведе обучителен курс за валутни касиери като част от професия Касиер – код 345060. 
Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 23.11.2018

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 23.11.2018

[29-октомври-18 15:55:24]
Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност На 23.11.2018 ЦПО към „Служба по трудова медицина –ЛТМ“ ООД организира курс за придобиване на квалификационна група...
“СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – ЛТМ“ ООД  си сътрудничи с ИУ – гр. Варна при провеждане на практическо обучение на студенти по Проект „Студентски практики – Фаза 1“

“СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – ЛТМ“ ООД си сътрудничи с ИУ – гр. Варна при провеждане на практическо обучение на студенти по Проект „Студентски практики – Фаза 1“

[26-август-18 19:29:25]
Студентски практики  по Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – ЛТМ“ ООД  си сътрудничи...
Курс за валутни касиери на 14.09.2018

Курс за валутни касиери на 14.09.2018

[20-август-18 17:27:34]
„Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД ще проведе обучителен курс за валутни касиери като част от професия Касиер – код 345060. 
Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 21.09.2018

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 21.09.2018

[20-август-18 17:23:47]
Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност На 21.09.2018 ЦПО към „Служба по трудова медицина –ЛТМ“ ООД организира курс за придобиване на квалификационна група...