2020

Промени в трудовото и осигурителното законодателство, както и в администрирането на трудовите правоотношения през 2020 г.

Промени в трудовото и осигурителното законодателство, както и в администрирането на трудовите правоотношения през 2020 г.

[12-януари-20 23:47:14]
Уважаеми клиенти и партньори, за пореден път представяме на Вашето внимание възможността да се включите в обучение с изцяло практическа ориентация на тема: Промени в...
Курс за валутни касиери на 08.02.2020

Курс за валутни касиери на 08.02.2020

[10-януари-20 15:35:41]
„Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД ще проведе обучителен курс за валутни касиери като част от професия Касиер – код 345060. 
Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 24.01.2020

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 24.01.2020

[10-януари-20 15:26:21]
Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност На 24.01.2020 ЦПО към „Служба по трудова медицина –ЛТМ“ ООД организира курс за придобиване на квалификационна група /от...

2019

Подобряване условията на труд и отдих на персонала чрез ремонти в съществуващ или нает сграден фонд

Подобряване условията на труд и отдих на персонала чрез ремонти в съществуващ или нает сграден фонд

[18-декември-19 16:33:31]
След участие в конференция „Безопасност и здраве при работа, предизвикателства  и постижение“, Ви информираме за проекта на Министерство на труда и социалната политика чрез Фонд...
Продължаваме с пълни сили и през 2020

Продължаваме с пълни сили и през 2020

[11-декември-19 9:04:41]
Семинарът на тема: Практическо обучение по проблемите на специалистите по „ТРЗ” и „ЛС” се проведе за втори път,  поради големият интерес от наши клиенти и външни фирми.
Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 22.11.2019

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 22.11.2019

[7-ноември-19 15:01:10]
Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност На 22.11.2019 ЦПО към „Служба по трудова медицина –ЛТМ“ ООД организира курс за придобиване на квалификационна група /от...
Курс за валутни касиери на 23.11.2019

Курс за валутни касиери на 23.11.2019

[7-ноември-19 14:56:13]
„Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД ще проведе обучителен курс за валутни касиери като част от професия Касиер – код 345060. 
Практическо обучение по проблемите на специалистите по „ТРЗ” и „ЛС” на 19 ноември

Практическо обучение по проблемите на специалистите по „ТРЗ” и „ЛС” на 19 ноември

[30-октомври-19 10:44:22]
Уважаеми клиенти и партньори, представяме на Вашето внимание възможността да се включите в обучение с изцяло практическа ориентация по проблемите на специалистите по „ТРЗ” и „ЛС” по темите: Панел...