2019

Вътрешните правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА ГИТ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания

Вътрешните правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА ГИТ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания

[23-юни-19 18:56:24]
На 02.07.2019 г. изтича гратисният  период  в които бизнеса може да поиска съдействие от бюрата по труда или друг посредник за наемане на хора с трайни увреждания,...
Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 26.07.2019

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 26.07.2019

[13-юни-19 21:36:36]
Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност На 26.07.2019 ЦПО към „Служба по трудова медицина –ЛТМ“ ООД организира курс за придобиване на квалификационна група /от...
Курс за валутни касиери на 22.06.2019

Курс за валутни касиери на 22.06.2019

[13-юни-19 21:31:58]
„Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД ще проведе обучителен курс за валутни касиери като част от професия Касиер – код 345060. 
Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 21.06.2019

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 21.06.2019

[13-юни-19 21:27:34]
Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност На 21.06.2019 ЦПО към „Служба по трудова медицина –ЛТМ“ ООД организира курс за придобиване на квалификационна група /от...
Обучение на Община Омуртаг на 10.07.2019

Обучение на Община Омуртаг на 10.07.2019

[13-юни-19 21:15:27]
На 10.07.2019г. „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД ще проведе обучение на Община Омуртаг  по ЗБУТ съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за...