201902.04
0

Азбест: елиминиране на свързаните с азбеста заболявания

Основни факти

  • Около 125 милиона души по света са изложени на азбест на работното място.
  • Всички видове азбест, включително хризотил, са канцерогенни за хората.

Какво е азбест?

Азбестът е група от естествено срещащи се влакнести минерали, които преди това са били използвани или в момента се използват в промишлеността поради техните изключителни качества, като якост на опън, ниска топлопроводимост и относителна устойчивост на химическа атака. Поради тези причини азбестът се използва за изолация в сгради и като съставка в широк спектър от продукти, като покривни керемиди, водопроводни тръби, противопожарни покрития, както и съединителни и спирачни накладки, уплътнителни пръстени за автомобили. Основните сортове азбест са хризотил (бял азбест) и крокидолит (син азбест). Други разновидности включват амозит, антофилит, тремолит и актинолит.

Защо азбестът е проблем?

Всички видове азбест са канцерогенни за хората. Излагане на азбест, вкл. хризотил, причинява рак на белия дроб, ларинкса и яйчниците, както и мезотелиом (плеврален и перитонеален рак). Експозицията на азбест също причинява други заболявания като азбестоза (белодробна фиброза) и плеврални плаки, удебеляване и изливи.

В момента около 125 милиона души по света са изложени на азбест на работното място. Около половината от професионалните смъртни случаи от рак са причинени от азбест. Освен това се изчислява, че няколко хиляди годишни смъртни случая могат да бъдат причинени от излагане на азбест у дома. Eдновременното излагане на тютюнев дим и азбестови влакна значително увеличава риска от рак на белия дроб – и колкото повече човек пуши, толкова по-голям е рискът.

СЗО, в сътрудничество с Международната организация на труда и други междуправителствени организации и гражданското общество, работи със страните за премахване на свързаните с азбеста заболявания в следните стратегически области:

  • признаването, че най-ефективният начин за изкореняване на свързаните с азбест заболявания е да се спре използването на всички видове азбест;
  • предоставяне на информация за това как да се замени азбестът с по-безопасни вещества и разработването на икономически и технологични механизми за стимулиране на неговото заместване;
  • предприемане на мерки за предотвратяване излагането на азбест на работното място и по време на неговото отстраняване; и
  • подобряване на услугите по ранна диагностика, лечение и рехабилитация при заболявания, свързани с азбест;
  • съставянето на регистри на лица, които преди това са били изложени на експозиция и / или в момента са изложени на азбест, и организацията на медицинския надзор на работниците, които са били изложени на такава експозиция;
  • предоставяне на информация за опасности, свързани с материали и продукти, съдържащи азбест, и повишаване на осведомеността, че отпадъците, съдържащи азбест, следва да се третират като опасни отпадъци.

Публикувай коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани със * *