201901.28
0

Създаване на безопасни условия на труд и осигуряване на социални придобивки на работещите в „Аквахит“ ЕООД

С радост съобщаваме, за приключването на  поредния ни договор с наш клиент, финансиран по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-0908-C01 “Създаване на безопасни условия на труд и осигуряване на социални придобивки на работещите в „Аквахит“ ЕООД“.

За целта изготвихме следните програми: 

  1. Програма за съвместяване на личния и професионалния живот на лицата над 54 годишна възраст, на майки с деца и други групи от служителите на „Аквахит“ ЕООД;

2. Програма за гъвкаво работно време на служителите над 54 годишна възраст и за семейните служители;

3. Дългосрочна програма за вътрешно-фирмени обучения и кариерно развитие на персонала;

Организирахме и проведохме следните обучения на работниците и служителите от „Аквахит“ ЕООД, свързани със специфичните рискове за безопасността и здравето при работа. По график според професията и условията на труд се проведоха следните обучения:

I група за длъжностите от отговорни лица, административен персонал, отчетник счетоводство и организатор експедиция:

Модул 1 Здравословни и безопасни условия на труд, нормативна уредба / термини, определения, закони, наредби, правилници; задължения на страните в трудовия процес, рискови фактори и потенциални опасности във фирмата, конкретни специфични проблеми/;

Модул 2 Ергономия на работното място в офис:  работа с компютър и офис оборудване. Упражнения при работа с компютър и седяща работна поза. Офис йога. Стрес и психично натоварване на работното място. Физиологичен режим на труд и почивка.

II група длъжности – шофьори товарни и леки автомобили и разносна търговия

 Модул 1 Рискови фактори и потенциални опасности на посочените длъжности.

 Модул  2 Шофиране при тежки условия.Ръчна работа с тежести.Стрес и насилие на работното място.Здравно състояние и грижа за здравето на посочените длъжности.

III  група – търговски персонал на длъжностите продавач консултант, търговски представител, механик, поддръжка и складов персонал

Модул 1  Рискови фактори и потенциални опасности на посочените длъжности.

Модул 2 Ръчна работа с тежести – добри практики. Правилна организация на работата в складовите помещения – нормативни изисквания и добри практики.Спъване и падане от едно ниво. Стрес и насилие на работното място.Здравно състояние и грижа за здравето на посочените длъжности.

Публикувай коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани със * *