Нашата фирма

"Служба по трудова медицина - ЛТМ“ ООД  е създадена през 2001 год. Последна регистрация в Министерство на здравеопазването – Удостоверение № 223-3 от 27.02.2018 г.

Политика: Непрекъснато повишаване квалификацията  и компетентността на персонала.  

Мисия:  Предлагане на качествени услуги, съгласно Наредба № 3 за дейността на службите по трудова медицина и максимално задоволяване потребностите на работодатели и работещи

 

Нашият екип

д-р Лидия Христова д.м.

Управител

Доктор по хигиена/ вкл. радиационна, комунална, училищна/ и специалист по трудова медицина,  водещ одитор по OHSAS 18001;

Галина Михайлова

здравен мениджър, експерт по здраве и безопасност, водещ одитор по OHSAS 18001

Филипа Михайлова

Офис мениджър

Гергана Цанева

Експерт по здраве и безопасност

Галина Атанасова

Експерт по здраве и безопасност

Тереза Цанева

Директор Маркетинг

shumen
Веселина Цанева

офис Шумен - юрисконсулт и търговски представител

sofia
Александър Асенов

офис София - Търговски представител и дезинфектор

popovo
Рени Тотева

Офис Попово - Търговски представител

ofis carevo
Ивелина Георгиева

офис Царево - Търговски представител

Персонал с магистърска степен70%

Последни новини  

13Ян.
Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 25.01.2019

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 25.01.2019

от admin  Коментари (0)
Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност На 25.01.2019 ЦПО към „Служба по трудова медицина –ЛТМ“ ООД организира курс за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и...

Препоръки  

 • „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД е надежден партньор, на който може да се разчита!
 • "СТМ - ЛТМ" ООД разполага с отличен екип от професионалисти, с дългогодишен опит. Използваме услугите им от 2008 г. досега. Около 40 наши служители успешно преминават обучение ежегодно по различни теми.
 • В бъдеще бихме продължили сътрудничеството си със "СТМ - ЛТМ" ООД. Препоръчваме ги като делови партньор, ориентиран към доброто взаимодействие и предлагане на качествена услуга.
  Районна прокуратура – Варна
  Районен прокурор - Варна

  Районна прокуратура – Варна

 • Съвместната ни работа стартира през 2012 г. Договорените дейности се извършват организирано, последователно и в предварително уговорените срокове. "СТМ - ЛТМ" ООД е надежден и коректен партньор, с който ще продължим сътрудничеството си в бъдеще.
  Административен съд – Варна
  Тинка Косева

  Председател на Административен съд - Варна

14 години успешни практики

Разработване, внедряване и поготовка за сертификация на

 • Системи за управление на качеството /СУК/, съгласно БДС EN ISO 9001:2008;
 • Системи за управление на здравето и безопасността при работа /СУЗБР/, съгласно BS OHSAS 18001:2007;
 • Стандарт за социалната отговорност – SA 8000:2008;
 • Системи за управление на околната среда, съгласно ISO 14001: 2004;
 • Системи за управление на безопасността на хранителните продукти, съгласно ISO 22000: 2005.

Участие по Европейски проекти на тема "Безопасност и здраве"

 • Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност в „Булкредо” ЕООД по ПО ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0459-C0001ESF-2303-03-02023, „Подобряване условията на труд в "Булкредо" ЕООД, чрез изготвяне анализ на състоянието и внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа OHSAS 18001:2007”
 • Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност в „Микроинвест” ООД по ПО ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0403 „Безопасност и здраве ”
 • Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност във „Винарска изба Варна” ЕООД по ПО ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0403 -„Безопасност и здраве"