Нашата фирма

"Служба по трудова медицина - ЛТМ“ ООД  е създадена през 2001 год. Последна регистрация в Министерство на здравеопазването – Удостоверение № 223-3 от 27.02.2018 г.

Политика: Непрекъснато повишаване квалификацията  и компетентността на персонала.  

Мисия:  Предлагане на качествени услуги, съгласно Наредба № 3 за дейността на службите по трудова медицина и максимално задоволяване потребностите на работодатели и работещи

 

14 години успешни практики

Разработване, внедряване и поготовка за сертификация на

 • Системи за управление на качеството /СУК/, съгласно БДС EN ISO 9001:2008;
 • Системи за управление на здравето и безопасността при работа /СУЗБР/, съгласно BS OHSAS 18001:2007;
 • Стандарт за социалната отговорност – SA 8000:2008;
 • Системи за управление на околната среда, съгласно ISO 14001: 2004;
 • Системи за управление на безопасността на хранителните продукти, съгласно ISO 22000: 2005.

Участие по Европейски проекти на тема "Безопасност и здраве"

 • Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност в „Булкредо” ЕООД по ПО ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0459-C0001ESF-2303-03-02023, „Подобряване условията на труд в "Булкредо" ЕООД, чрез изготвяне анализ на състоянието и внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа OHSAS 18001:2007”
 • Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност в „Микроинвест” ООД по ПО ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0403 „Безопасност и здраве ”
 • Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност във „Винарска изба Варна” ЕООД по ПО ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0403 -„Безопасност и здраве"

Последни новини  

23Юли
Обучения на длъжностните лица по здраве и безопасност, членовете на КУТ – Омуртаг лято 2019

Обучения на длъжностните лица по здраве и безопасност, членовете на КУТ – Омуртаг лято 2019

от admin  Коментари (0)
Лятото е в разгара, както и нашите обучения по здраве и безопасност. За 10-ти пореден път проведохме периодичното обучение на длъжностните лица по здраве и безопасност, членовете на КУТ и отговорните лица по ЗБУТ в...

Препоръки  

 • С екипа на „СТМ – ЛТМ“ ООД сме в постоянен контакт и препоръчваме техните обучения.
 • „Горещо препоръчваме екипа на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД
 • „Препоръчваме фирмата на клиенти, които държат на качеството и коректността“ РЕФЕРЕНЦИЯ ЛЕОНАРДО ООД