201802.05
0

4 февруари – Световен ден на борбата с рак

Във връзка със Световния ден на рака , EU-OSHA наскоро организира семинар на тема Рехабилитация и връщане на работа след раково заболяване“. 

https://osha.europa.eu/bg/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view

Добрите политики в областта имат съществен принос за успешното връщане на работа на хората, преживели раково заболяване.Вследствие на напредъка на лечението на раковите заболявания смъртността от тях в Европа непрекъснато намалява. Въпреки че по-голямата част от преживелите раково заболяване се връщат на работа след лечението, при много от тях са налице дългосрочни симптоми и увреждания, които могат да попречат на връщането им.

В този доклад се прави общ преглед на съответната научна литература, с цел да се събере информация за съществуващите инициативи, политики и практики за трудова рехабилитация и връщане на работа след раково заболяване и примери за успешни интервенции.

EU-OSHA  участва  също в Пътна карта на ЕС за канцерогени, доброволен план за действия с цел повишаване на осведомеността и обмен на добри практики за предотвратяване на рисковете от експозиция на канцерогени на работното място.

Източник: https://osha.europa.eu/bg/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens

Публикувай коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани със * *