201811.14
0

[29.11.2018] ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЖЕГОДНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

Уважаеми клиенти, „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД обявява ежегодни обучения по ЗБУТ. Обученията ще се проведат на 29.11.2018 и са разделени на няколко курса според Вашите необходимости.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО EЖЕГОДНО обучение на членовете на КУТ/ГУТ,

съгласно Наредба № 4 от 3.11.1998 г

 

За кого е обучението?

Всички фирми и предприятия с  5 и повече  служители и работници.

Обучението е предназначено за:

Членовете на комитетите и групите по условия на труд в предприятията;

На завършилите курса се издава Удостоверение.

Дата на провеждане:  29.11.2018г.

Място на провеждане:  гр. Варна, ул. „Роза“ № 38

Цена: 50 лв. на лице без ДДС.

Таксата за участие включва: презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на удостоверение за обучение.

При участие на повече от едно лице от фирма – 10 % намаление на таксата на лице

Плащане: Таксата за обучението се заплаща най-късно до 25.11.2018

Извършва се по банковата сметка на  “Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД:

ТОКУДА БАНК АД, IBAN: BG 58CREX92601056661801, BIC: CREXBGSF

– 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО EЖЕГОДНО обучение на лицата, които ръководят и управляват трудови процеси по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

Обучението е предназначено за:

 • Ръководители от структурните звена в предприятията;
 • Управители на фирми;
 • Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
 • Отделите „Човешки ресурси“;
 • Специалисти, отговарящи за обучението по безопасност и здраве и др.

На завършилите курса се издава Удостоверение съгласно Чл. 6, ал. 1 на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Дата на провеждане:  29.11.2018г.

Място на провеждане:  гр. Варна, ул. „Роза“ № 38

Цена: 50.00 лв. на лице без ДДС.

Таксата за участие включва: презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на удостоверение за обучение.

При участие на повече от едно лице от фирма – 10 % намаление на таксата на лице

Плащане: Таксата за обучението се заплаща най-късно до 25.11.2018

Извършва се по банковата сметка на  “Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД:

ТОКУДА БАНК АД, IBAN: BG 58CREX92601056661801, BIC: CREXBGSF

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕЖЕГОДНО обучение по ЗБУТ съгл. Наредба № РД-07-2 на 29.11.2018г.

Курсът е предназначен за:

 • Длъжностните лица, провеждащи инструктажите по ЗБУТ,
 • Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси /ръководители на предприятия и ръководители от структурните звена в предприятията/;
 • Специалисти, отговарящи за обучението по здраве и безопасност и др.

Какъв документ получавате:

На завършилите обучението се издава удостоверение за длъжностни лица, преминали ежегодно обучение по ЗБУТ, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.;

Брой участници: максимално 9 човека в група

Теми на обучението:

 • Здравословни и безопасни условия на труд – понятие и основни термини
 • Задължения на работодателя, на работниците и служителите при осигуряване и спазване на ЗБУТ
 • Задължения по Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Трудова злополука
 • Работно време и ФРТП
 • Акценти по спазване на ЗБУТ, противопожарна и аварийна безопасност, породена от спецификата на вътрешно-фирмената организация на работа

Дата и място на провеждане:  29.11.2018г., гр. Варна, ул. „Роза“ № 38

Такса участие:  – 50.00 лв на лице без ДДС.

Таксата за участие включва: презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на удостоверение за обучение.

При участие на повече от едно лице от фирма – 10 % намаление на таксата на лице

Плащане: Таксата за обучението се заплаща най-късно до 25.11.2018

Извършва се по банковата сметка на  “Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД:

ТОКУДА БАНК АД, IBAN: BG 58CREX92601056661801, BIC: CREXBGSF

При интерес, свържете се с нас:

e-mail: stmltmvarna@gmail.com

тел. 0882 59 76 29 – Галина Атанасова

тел. 0886 198 468 – Тереза Цанева

Може да се запишете и чрез формата по-долу:


Данни за фирмата

Име на дружество / физическо лице*

Адрес

Лице за контакт:

Име, Презиме, Фамилия*

Вашият Email*

Телефон за връзка*

Име на курса/обучението*

Дата на обучението*

Брой участници

Съобщение/Допълнителни въпросиПубликувай коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани със * *