201902.04
0

Специализирано обучение по Здравословни и Безопасни Условия на Труд на 22.02.2019 г. във Варна

На 22.02.2019г. „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД организира обучение по ЗБУТ съгл. Наредба № РД-7-2 от 16.12.2009 г.за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за ЗБУТ и Наредба № 4 за представителите на групите и комитетите по условия на труд.

Обучението е предназначено за магистрати и съдебни служители от съдебната система.

 1. Курсът е предназначен за:
 • Длъжностните лица, провеждащи инструктажите по ЗБУТ,
 • Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси /ръководители на предприятия и ръководители от структурните звена в предприятията/;
 • Членове на ГУТ и КУТ.

2. Какъв документ получавате:

На завършилите обучението се издава удостоверение за длъжностни лица, преминали ежегодно обучение по ЗБУТ, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. и удостоверение за представителите на ГУТ и КУТ, съгласно Наредба № 4.

3. Теми на обучението:

 • Здравословни и безопасни условия на труд – понятие и основни термини
 • Задължения на работодателя, на работниците и служителите при осигуряване и спазване на ЗБУТ
 • Задължения по Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Трудова злополука
 • Работно време и ФРТП
 • Акценти по спазване на ЗБУТ, противопожарна и аварийна безопасност, породена от спецификата на вътрешно-фирмената организация на работа
 • ГУТ и КУТ – алгоритъм на създаване
 • Функции на ГУТ и КУТ
 • Задължения на членовете на ГУТ и КУТ

4. Дата и място на провеждане: 22.02.2019г., гр. Варна, ул. „Роза“ № 38

5. Такса участие:50.00 лв. с ДДС на лице.

Таксата за участие включва: презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на удостоверение за обучение.

6. Плащане: Таксата за обучението се запаща най-късно до 28.02.2019г.

Извършва се по банковата сметка на  “Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД:

ТОКУДА БАНК АД, IBAN: BG 58CREX92601056661801, BIC: CREXBGSF

При интерес, свържете се с нас:

e-mail: stmltmvarna@gmail.com

тел. 0882 59 76 29 – Галина Атанасова

тел. 0886 198 468 – Тереза Цанева

Публикувай коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани със * *