201708.11
0

Обучения по процедура „Добри и безопасни условия на труд“

С радост може да съобщим, че за пореден път ще провеждаме обучения финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. и ЕСФ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

С новия договор ще проведем обучения за подобряване безопасността при работа по проект „Подобряване условията на труд в ДКЦ III – Варна” ЕООД”, въз основа на Договор за БФП Договор № BG05M90P001-1.008-0524-С01 от 19.05.2017 г.

Обучението ще обхване следните теми:
1. Обучение по „Ергономия на работното място”
2. Обучение по „Ергономия на работното място в клинична лаборатория”
3. Обучение по „Правила за работа с биологични агенти. Използване на ЛПС. Почистване и дезинфекция при разлети телесни течности.”
4. Обучение по „Стрес и психично натоварване на работното място. Физиологичен режим на труд и почивка.”
5. Обучение по „Ръчна работа с тежести на санитари, шофьори и работник поддръжка”

С удоволствие може да приложим нашия опит в обученията и подобряването в условията на труд и на други фирми. Можем да извършим и обучения по теми различни от гореизложените.
При въпроси оставаме на разположение.

0887/ 228 774 – д-р Лидия Христова дм

0887/ 238 589 – Галина Михайлова

0882/ 597 629 – Галина Атанасова

stmltmvarna@gmail.com