Обявени курсове  

 Комплексност

Комплексно обслужване, обхващащо всички дейности по ЗБУТ, в съответствие със законовата уредба.

 Компетентност

Квалифицирани специалисти с дългогодишен опит.

 Мобилност

Мобилни екипи с възможност за обслужване на територията на цялата страна.

 Коректност

Коректност и стриктно спазване на сроковете на изпълнение.

Услуги  

Последни новини  

Референции  

 • „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД е надежден партньор, на който може да се разчита!
 • "СТМ - ЛТМ" ООД разполага с отличен екип от професионалисти, с дългогодишен опит. Използваме услугите им от 2008 г. досега. Около 40 наши служители успешно преминават обучение ежегодно по различни теми.
 • В бъдеще бихме продължили сътрудничеството си със "СТМ - ЛТМ" ООД. Препоръчваме ги като делови партньор, ориентиран към доброто взаимодействие и предлагане на качествена услуга.
  Районна прокуратура – Варна
  Районен прокурор - Варна

  Районна прокуратура – Варна

 • Съвместната ни работа стартира през 2012 г. Договорените дейности се извършват организирано, последователно и в предварително уговорените срокове. "СТМ - ЛТМ" ООД е надежден и коректен партньор, с който ще продължим сътрудничеството си в бъдеще.
  Административен съд – Варна
  Тинка Косева

  Председател на Административен съд - Варна

 • Фирмата е партньор, на който може да се разчита да обслужва поетите ангажименти. Успешната съвместна работа със "СТМ-ЛТМ" ООД ни дава основание да дадем висока оценка за професионализма и отзивчивостта на екипа на фирмата.
  „ЦБА“ АД
  Мартин Кондов

  Изпълнителен директор на ЦБА АД

 • През периода на обслужване от 2008 г. до днес "СТМ - ЛТМ" ООД, винаги е изпълнявала коректно и с отговорност ангажиментите си към нас.
  „Пристанище Варна“ ЕАД
  Божидар Чапаров

  Изпълнителен директор на Пристанище Варна ЕАД

 • Фирмата притежава необходимите квалифицирани експерти. През целия договорен период разчитахме на ангажираността на екипа, на техния висок професионализъм, компетентност и практически опит.
  „Микроинвест“ ООД
  Елена Ширкова

  Управител на Микроинвест ООД

Клиенти

 • 922890_134582620063425_1601272782_n2
 • 020414114505Promishlena-Energetika_lg
 • category
 • LOGO-UE-bordo
 • P_Wapp
 • PortVarna_logo
 • prd_r
 • planex

Партньори

 • LOGO_HR-Services
 • unnamed